Nastoupil nový redaktor Červenokosteleckého zpravodaje

Nastoupil nový redaktor Červenokosteleckého zpravodaje

Na pozici redaktora Červenokosteleckého zpravodaje nastoupil pan Petr Hůlek, který ve výběrovém řízení přesvědčil komisi o své kompetenci vykonávat tuto funkci. Do současné doby se věnoval natáčení akcí jako soukromá osoba. Do redakce nastoupil od března a po zaučení bude květnové vydání zpravodaje už plně v jeho kompetenci. Jeho povinností je také aktuální informování občanů města prostřednictvím webových stránek a mobilního rozhlasu.

Příspěvky, podněty a připomínky nyní směřujte na redakci zpravodaje na e-maily: petr.hulek@mestock.cz, zpravodaj@mestock.cz, nebo na telefon 730 181 428