Přerušení dodávky elektrické energie 15. 4. 2021

Dovolte, abychom vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
v katastru Vaší obce dne 15. 4. 2021 od 8:30 do 13:30 v rozsahu uvedeném v příloze
této zprávy.
Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní
před její realizací, tj. omezením nebo přerušením dodávek elektrické energie.
Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční
soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny.
Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý
zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba,
popř. jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy
nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.

Mgr. Ondřej Horák, ČEZ Distribuce, a. s.

 

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

část obce Červený Kostelec

 • Jiráskova
  č. p. 38, 47, 48, 53, 54, 79, 95, 99, 113, 154, 182, 187, 189, 230, 249, 260, 261, 284, 292, 295, 344, 346, 451, 589, 636, 637, 841, 843, 844, 847, 848, 1139
 • Na Strži
  č. p. 21, 43, 45, 46, 77, 78, 87, 125, 238, 244, 1079, 1163, 1236, 1242
 • Přemyslova
  č. p. 50, 51, 86, 107, 150, 153, 225, 226, 352, 372, 408, 413, 443, 450, 544, 545, 827, 925, 1019, 1144, 1172, 1214, 1245, 1249
 • Souběžná
  č. p. 1252

část obce Horní Kostelec

 • Na Strži
  č. p. 42
  kat. území Červený Kostelec (kód 621102)
  parcelní č. 471/1, 2090