Změna systému třídění odpadů

Informujeme vás o změně systému třídění odpadů v Červeném Kostelci od července 2021.

Termín pro vyplnění a odeslání on-line přihlášky je od pondělí 15.3.2021 od 9 hodin.

Upředňostňujte, prosíme, on-line přihlášení přes elektronický formulář. Na titulní straně webových stránek města nejdete banner s odkazem na tento formulář.

Nádob je zatím dostatečné množství, a tak se zatím nemusíte obávat, že na vás nádoby nezbudou.