Aktuální informace o mimořádné situaci na rybníku Krčmařík

Dne 21.4.2021 v ranních hodinách byl nahlášen únik vody z rybníku Krčmařík. Podle prvního přezkoumání situace bylo zjištěno, že je pravděpodobně poškozeno výpustní potrubí za požerákem, do kterého uniká voda.
V rámci mimořádné situace byla průběžně sledována výška hladiny vody. Během úniku docházelo ke snížení hladiny až o 10 cm za hodinu. Po provedení nezbytných opatřeních, snižování hladiny vody v rybníku i nadále pokračovalo (únik se nepodařilo zcela zastavit). Výška hladiny se snižovala v průměru o 1 cm za hodinu. V průběhu této situace se správce rybářského revíru rozhodl oznámit zákaz rybolovu z technických důvodů.

Od pátku 23. 4. 2021 probíhalo řízené vypouštění rybníku a přípravy pro výlov rybí obsádky. V sobotu 24. 4. 2021 v dopoledních hodinách byl zahájen výlov členy MO ČRS. V původní strouze byla zjištěna nakladená žabí vajíčka. Tato vajíčka byla šetrně přemístěna na blízkou tůň, kde je ustálená hladina vody, u které nedochází k jejímu snižování. Rybí obsádka byla po konzultaci s Východočeským územním svazem ČRS přesunuta do nejbližšího rybářského revíru Podháj (revír Úpa 4, 451084). Celkem se vylovilo 990 kilogramů kapra o průměrné velikosti 2 kg, přibližně 40 štik a 250 kg bílé ryby (Plotice, Perlín, Cejn). Při výlovu byly šetrným způsobem do tůně přemístěny i žáby.

V tomto týdnu je plánované odkrytí požeráku a potrubí na návodní straně hráze, aby byla popsána příčina problému. Dle zjištěného stavu bude navržen další postup, který bude konzultován s příslušným vodoprávním úřadem a povede k vyřešení problémové situace. Krmařík je tzv. nebeský rybník, který je přímo závislý na srážkách. Proto se nedá v tomto roce očekávat navrácení rybí obsádky do tohoto oblíbeného revíru. Tímto se omlouváme všem uživatelům za tuto vzniklou situaci. Věříme, že v dalších letech bude Krčmařík dále sloužit svému účelu.

Děkujeme za pomoc členům HZS, pracovnímu odboru místního hospodářství města Červený Kostelec, a členům MO ČRS Červený Kostelec za pomoc při řešení této mimořádné situace.


Ing. Rostislav Petrák starosta města