Květnové slovo starosty

Květnové slovo starosty

Vážení občané našeho města,
opět po měsíci vychází městský zpravodaj, tentokrát ve svém květnovém vydání, a přináší vám nové informace o dění v našem městě.
Tak jak jsem naznačoval v minulém čísle zpravodaje, stavební sezona se rozbíhá, i když letošní dubnové počasí s častým sněžením některé termíny venkovních prací oddalovalo. Jsem rád, že se podařilo dokončit úpravy terénu pro zeleň v ulici Jiráskova – Horní Kostelec a dostáváme se k úplnému dokončení této bezmála tříkilometrové ulice. Se společností Průmstav Náchod s.r.o. jsme zahájili práce na rekonstrukci fotbalového zázemí a také jsme této firmě předali staveniště veřejného prostranství mezi školami. Obě tyto akce nás budou provázet celý tento rok. Fotbalové zázemí by mělo být dokončeno v březnu příštího roku, stavební práce prostoru mezi školami budou dokončeny v prosinci a celá akce bude završena výsadbou zeleně na jaře příštího roku. Tato stavba se nás všech bude bezprostředně dotýkat. Věřím, že vše dobře zvládneme a prosím o vaši trpělivost a shovívavost. Dále startuje rekonstrukce vodárny, kterou bude provádět společnost Vodaservis s.r.o. Staveniště bylo předáno a stavba by měla být do konce tohoto roku dokončena. Z investic letošního roku zbývá vybrat dodavatele a zhotovitele nafukovací sportovní haly, která bude v zimním období na dvou tenisových kurtech. O výsledku výběrového řízení vás budeme následně informovat. Z velkých oprav začala oprava fasády bytového domu č.p. 411 a 412 „velká bedna“, kterou provádí Delta Velké Poříčí s.r.o., a jsem rád, že i tento velký dům dostane nový slušivý kabát v barvě slonové kosti. Dále dokončujeme výběr dodavatele elektroinstalace a oken do ZŠ Lhota. Původní vítěz výběrového řízení od zakázky odstoupil, a tak budeme posuzovat v pořadí další nabídky z tohoto výběrového řízení. Také započaly opravy chodníků a hned jsme se obrazně řečeno zasekli. V Husově ulici jsme dodatečně k opravě chodníku přiřadili i opravu vodovodního řadu v délce cca 80 metrů. Za vzniklé zdržení se omlouváme, ale řešit obě opravy společně je jistě správné. Dále pokračujeme v projektu na tělocvičnu při ZŠ V. Hejny. Studie od společnosti Aoc architekti s.r.o. bude brzy dokončena a následně zveřejněna na webu města v sekci investiční akce. Také je dokončena koncepční studie na využití kempu Brodský a studie hlavní budovy kempu od autorského týmu akad. arch. Michala Šrámka. Studii si můžete prohlédnout na webu města v sekci rozvoj města. Intenzivně pracujeme na přípravě architektonické soutěže na dlouhodobější řešení širšího centra města. Nyní posuzujeme nejvhodnější způsob soutěže a tvoříme zadání. Zároveň pokračuje příprava projektové dokumentace na dočasné úpravy náměstí.

Dále si vás dovoluji požádat, abyste i vy napomohli lepšímu třídění odpadů v našem městě. Červený Kostelec má v třídění velice dobré výsledky a věřím, že sběr papíru a plastu přímo z domácností ještě třídění vylepší. Z dotovaného projektu vám nabízíme zdarma žluté a modré popelnice. Paušální poplatek na tříděný odpad zůstává stále stejný. Barevnou popelnici postačí jedenkrát za měsíc vyndat před váš dům. Věřím, že tyto barevné popelnice přímo u vás budou pro vás pohodlnějším a jednodušším řešením. Více se dočtete na straně 2 a 3 tohoto zpravodaje.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval pracovníkům odboru místního hospodářství a městskému zahradníkovi za péči o květinové záhony, které i letos napomohly k lepší náladě mnoha z nás. Tako květinová výzdoba města bude základním prvkem „Jarní slavnosti cibulovin 2021“ pořádané holandskou společností Verver Export bv.

Také jsem velice rád, že se podařilo rozběhnout projekt „Příběhy našich sousedů“ od Post Bellum – paměť národa, kdy žáci ZŠ Václava Hejny zaznamenávají příběh našeho souseda Jana Stieranda. Projekt bude dokončen na konci školního roku a následně bude představen veřejnosti. Děkuji touto cestou Janu Stierandovi, že se o svůj příběh podělil.

Situace ve společnosti je dle mého názoru napjatá, ale věřím, že pandemie koronaviru bude s vyšší proočkovaností nadále ustupovat, politická situace se s novými parlamentními volbami uklidní a stabilizuje. Domnívám se, že je potřeba v této situaci postupovat s rozvahou, rozumem a odpovědností každého z nás. Přeji vám všem slunečný květen, pevné zdraví, zdravou mysl a dobrou náladu.

S úctou Rostislav Petrák (starosta města)