Město předalo prostor mezi školami k plánované revitalizaci

Město předalo prostor mezi školami k plánované revitalizaci

V březnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, ve kterém byla nejvýhodnější nabídka firmy Průmstav Náchod s.r.o.. Souběžně s výběrovým řízením proběhlo rozebrání a odvoz stávající cukrárny U Jakuba. Dne 28. 4. 2021 se uskutečnilo předání staveniště zhotoviteli, který začne realizaci projektu od 3. 5. 2021. Dojde k oplocení staveniště včetně stávajícího parkoviště vedle městského úřadu pro potřeby stavby. Zde budou překládány inženýrské sítě a prováděny přípojky pro novou budovu (Pavilon). Prosíme řidiče, aby využívali parkovací plochy kolem divadla J.K. Tyla, na autobusovém nádraží nebo u Černého Koně. Omlouváme se za dočasná omezení a děkujeme za pochopení. Průchody kolem prvního i druhého stupně ZŠ V. Hejny budou prozatím bez omezení. V případě změny budeme včas informovat. Dojde také k odstranění větší části stávající zeleně, která bude následně nahrazena novou.

Předpokládaný termín realizace je duben 2021 až duben 2022.

Ing. Pavel Matyska,
vedoucí odboru rozvoje města