Nádoby na tříděné odpady město rozdává zdarma. Jejich pořízením se chováte zodpovědně

Město Červený Kostelec zavádí od 1.7.2021 svoz tříděných plastů a papíru přímo z domácností.

Za tímto účelem město rozdává zdarma nádoby na tyto tříděné odpady.

Bližší informace o změně systému svozů tříděných odpadů si lze přečíst ZDE.

Upředňostňujte, prosíme, on-line přihlášení přes elektronický formulář. Na titulní straně webových stránek města nejdete banner s odkazem na tento formulář.

Nádob je zatím dostatečné množství, a tak se nemusíte obávat, že na vás nádoby nezbudou.

Přihlášením se o nádoby a jejich pořízením se chováte zodpovědně v nakládání se svými odpady. Cílem pořízení nádob na plasty a papír přímo k domácnostem a zavedením jejich pravidelných svozů je zvýšit množství sebraných tříděných odpadů ve městě. Je předpoklad,  že lepším vytříděním odpadů se také sníží množství těch netříděných, jen svážených končících zpravidla na skládce odpadů. Odpadní plasty a papír tvoří velký podíl v odpadech z domácností, proto je vhodné je třídit zvlášť a nejefektivnější je třídění přímo v domácnostech. Plasty a papír se dále recyklují a využívají. Nekončí tak nevyužité na skládce.

Využijte možnosti, kdy město nádoby pořizuje pro své občany a rozdává je zdarma.  Nádoby mají hodnotu několika tisíc korun; vás to nic nebude stát navíc, než jen řádný poplatek městu za komunální odpad, který již stejně musí platit všichni, a navíc pomůžete životnímu prostředí. 

Ještě jste se o nádoby na plasty a papír nepřihlásili? Můžete to udělat elektronicky ZDE.

 

Podle zákona o odpadech je město povinno zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem. Pomozte nám tyto hodnoty splnit. Děkujeme.