Plánovaná odstávka elektřiny 22. 4. 2021

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 22.4. 2021, od 8:30 do 14:30 hod.

 

Plánovaná odstávka č. 110060762829 zahrnuje tyto lokality:

Červený Kostelec (okres Náchod)

část obce Lhota za Červeným Kostelcem

č. p. 2, 41, 43, 88, 193

  • Zemědělská:

č. p. 54, 55, 111, 163, 321, 322, 395, 400

kat. území Lhota za Červeným Kostelcem (kód 621129): parcelní č. 178/7, 190/5

 

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

Soubory ke stažení

odstávka elektřiny.pdf 143,4 KB Stáhnout