Plánovaná odstávka elektřiny - 29. 4. 2021

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 29.4. 2021, od 7:00 do 19:00 hod.

Plánovaná odstávka č. 110060761149 zahrnuje tyto lokality:
Červený Kostelec (okres Náchod)
část obce Červený Kostelec

  • Jiráskova: č. p. 38, 47, 48, 53, 54, 79, 95, 99, 113, 154, 182, 187, 189, 230, 249, 260, 261, 284, 292, 295,
    344, 346, 451, 589, 636, 637, 841, 843, 844, 847, 848, 1139
  • Na Strži: č. p. 21, 43, 45, 46, 77, 78, 87, 125, 238, 244, 1079, 1163, 1236, 1242
  • Přemyslova: č. p. 50, 51, 86, 107, 150, 153, 225, 226, 352, 372, 408, 413, 443, 450, 544, 545, 827, 925,
    1019, 1144, 1172, 1214, 1245, 1249
  • Souběžná: č. p. 1252

část obce Horní Kostelec

  • Na Strži: č. p. 42

kat. území Červený Kostelec (kód 621102): parcelní č. 471/1, 2090

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.