Součástí Mobilního Rozhlasu je Covid report

Součástí Mobilního Rozhlasu je Covid report

Vážení občané, v rámci Mobilního Rozhlasu máte k dispozici unikátní Covid report, který vám poskytne přehledné a transparentní informace o výskytu COVID-19 v Červeném Kostelci: www.cervenykostelec.mobilnirozhlas.cz/covid-report

Každý den můžete zjistit:

  • Aktuální počet nakažených COVID-19 a denní přírůstek
  • Míru pozitivity - podíl nemocných na počtu obyvatel
  • Srovnání se samosprávami v blízkém okolí
  • Srovnání se stejně velkými samosprávami v kraji

Věříme, že vám Covid report bude užitečným zdrojem informací v této nelehké době.