V dubnu bude zahájena revitalizace prostoru mezi školami

Od 12. 2. do 10. 3. 2021 byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby "Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci. Dne 10. 3. 2021 v 16 hod. byl ukončen příjem nabídek a zároveň proběhlo otevírání a hodnocení nabídek.
Do výběrového řízení se přihlásili dva účastníci.

Zveřejnění výsledků bude možné až po schválení radou města a po uplynutí lhůt pro odvolání účastníků veřejné zakázky. Předpokládaný začátek stavby je naplánován na měsíc duben a dle smlouvy o dílo budou veškeré stavební práce dokončeny do poloviny prosince letošního roku. Na měsíce únor až duben 2022 jsou naplánovány pouze sadové úpravy. V průběhu rekonstrukce bude přilehlé parkoviště MěÚ využíváno pro stavební práce. Počítá se tedy s omezeným provozem. Po dokončení revitalizace prostoru budou parkovací místa opět volně dostupná. 


Ing. Pavel Matyska,
vedoucí odboru rozvoje města