V prostoru čistírny odpadních vod byl zahájen sběr bioodpadů ze zeleně

 

V prostoru čistírny odpadních vod v Červeném Kostelci, na adrese Olešnice 340, byl v sobotu 3.4.2021 zahájen sběr biologicky rozložitelných odpadů z údržby zeleně a zahrad pro občany města.

Sběr bude probíhat až do podzimu, kdy bude ukončen v sobotu 27. listopadu 2021.

Shromažďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je možné na k tomu určeném
místě v městské čistírně odpadních vod (dále: „ČOV“) na adrese Olešnice č.p. 340, Červený
Kostelec. Dovézt je možné trávu, listí, větve z prořezu dřevin do průměru 10 cm a podobný
biologicky rozložitelný odpad ze zahrad. Dovezený odpad nesmí obsahovat předměty, které by
poškodily drtič nebo zranily obsluhu (např. cihly, kameny, dráty, hřebíky, lahve z plastů, sklo
apod.). Při pohybu v prostoru ČOV dbejte pokynů obsluhy, aby nedošlo k úrazu nebo ohrožení
nehygienickým materiálem, s nímž se v provozu ČOV pracuje. Do tohoto prostoru není povolen
vstup dětem ani psům. Pokud nebudou uvedené pokyny dodrženy, nebude umožněn vstup do
prostoru ČOV.

Aktuální informace o provozu tohoto sběrného místa biologických odpadů jsou uváděny
v Červenokosteleckém zpravodaji nebo na webových stránkách společnosti Voda Červený Kostelec, s.r.o..