Zveme vás na zasedání zastupitelstva města - 22. dubna 2021

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 22. dubna od 16 hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci.

Program zasedání zastupitelstva

  • Kontrola plnění úkolů z jednání ZM
  • Investiční akce
  • Finanční záležitosti
  • Majetkové záležitosti
  • Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění dopravní obslužnosti
  • Osadní výbory
  • Obecně závazné vyhlášky 2/2021 a 3/2021
  • 18.00 hodin dotazy a připomínky občanů
  • Diskuse

Podklady a podrobný program naleznete na webových stránkách www.cervenykostelec.cz/vyznamne-dokumenty od 15.4.2021. Z jednání bude pořízen obrazový a zvukový přímý přenos.

Soubory ke stažení

plakat_ZM2 -veřejný.pdf 444,5 KB Stáhnout