Dotační program města pro rok 2021 - druhá výzva pro podání žádostí na projekty a akce

Město Červený Kostelec vyzývá žadatele o dotace z dotačního programu města k podání žádostí v termínu od 3. května do 31. května 2021.

Účelem dotačního programu je podpora veřejně prospěšných aktivit, organizace a realizace akcí a projektů červenokosteleckých spolků, organizací i jednotlivců v oblasti kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. Žádosti a podmínky dotačního programu jsou k dispozici na webových stránkách města v sekci Dotační program města Červený Kostelec pro rok 2021. Formuláře lze vyzvednout i na pokladně MÚ č. 2.