Město připravilo pilotní projekt - startovací byty pro mladé

Městské byty představují cenově dostupné bydlení, nevýhodou je zpravidla dlouhá čekací doba na jejich přidělení. Mladý člověk, který se osamostatňuje od rodičů nebo hodlá založit rodinu, potřebuje bytovou situaci řešit hned. Proto některá města (např. Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Hořice) nabízejí tzv. startovací byty pro mladé. Jedná se o malometrážní byty s nájemní smlouvou na dobu určitou, během níž si mohou opatřit vlastní bydlení nebo získat standardní městský byt.

Město Červený Kostelec připravilo pilotní projekt, který má ověřit zájem o startovací byty. První byt je připraven v ulici 5. května č.p. 512. Proces přidělování startovacího bytu je odlišný od přidělování standardního městského bytu. Není vytvářen průběžný pořadník, ale v případě uvolnění startovacího bytu je zveřejněn záměr jeho pronajmutí a výzva k podávání žádostí. Žadatelem může být jednotlivec, manželský pár nebo nesezdaný pár žijící ve společné domácnosti, kteří splňují další podmínky uveřejněné v záměru pronájmu startovacího bytu. Na základě rozhodnutí rady města Červený Kostelec č. RM-2021/11/12 byl vypracován „Záměr pronájmu startovacího bytu pro mladé“ „Přihláška do řízení na pronájem startovacího bytu pro mladé.“

Záměr k podávání žádostí je časově omezen na 30 dní. Po jejím uplynutí je za splnění všech podmínek vybrán jeden z žadatelů losováním. Smlouva bude uzavírána vždy na 1 rok s možností prodloužení a celková doba pronájmu nesmí překročit tři roky. Během tří let by si měl mladý člověk zajistit vlastní bydlení nebo požádat o standardní městský byt. Startovací byt pak může být pronajat dalším zájemcům. Nájemce bude platit nájemné 60,- Kč/m2 za měsíc po celou dobu nájmu.

Podrobnosti k bytu v ulici 5. května a přihlášku na pronájem startovacího bytu najdete v příloze.