8. květen - Den vítězství

8. květen - Den vítězství

8. květen byl zprvu Dnem osvobození od fašismu, pak dnem osvobození a dnes Dnem vítězství. Stále je především vzpomínkovým dnem na ty, kteří ztratili svůj život během druhé světové války.
Mnohé životy lidí, rodin a společenství byly zasaženy různou mírou násilí a bestiálního chování, jež vedlo až k vyhlazovacím táborům. Děkujeme za hrdinské činy a při vzpomínce nezapomínejme, že svobodu a demokracii si musíme hájit i v dnešní době. Nedemokratické a nelidské praktiky vedou k nástupu totality. Když byl někým mocným člověk poštván proti člověku, šlo v historii vždy o začátek pochmurné doby.

Jiří Regner, místostarosta