Plánovaná odstávka elektřiny - 8. 6. 2021 a 10. 6. 2021

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 8. 6. 2021 a 10. 6. 2021.

Plánovaná odstávka 8. 6. 2021 od 11:30 do 15:00, č. 110060761149 zahrnuje tyto lokality:
Červený Kostelec (okres Náchod)
část obce Bohdašín

 • č. p. 3, 19, 20, 33, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 53, 54, 55, 62, 63, 79, 85
 • č. ev. 1166, 1199

kat. území Bohdašín nad Olešnicí (kód 621099): parcelní č. 89/1,2, 89/1, 99, 103, 190/2

Plánovaná odstávka 10. 6. 2021 od 7:30 do 16:30, č. 110060766462 zahrnuje tyto lokality:
Červený Kostelec (okres Náchod)
část obce Červený Kostelec

 • Brodky: č. p. 14, 15, 96, 159, 277, 1275; č. ev. 1155
 • Družstevní: č. p. 921, 922, 1202
 • Jiráskova: č. p. 169, 224, 232, 233, 234, 846, 849, 850, 851, 852, 855, 856, 857, 1224
 • Krátká: č. p. 447, 926, 975, 989
 • Lánská: č. p. 64, 76, 121, 259, 327, 552, 553, 560, 570, 586, 688, 712, 746, 755, 756, 797, 803, 838, 951,
  952, 953, 977, 1030-1040, 1049, 1050, 1051, 1067, 1068, 1070, 1092, 1093, 1143, 1158, 1282, 1331
 • Lesní: č. p. 976, 979, 1189, 1229, 1248
 • Lipky: č. p. 17, 112, 123, 378, 407, 460, 464, 465, 536, 538, 628, 630-634, 651, 652, 676, 677, 678, 684,
  695, 734, 751, 763, 799, 916, 941, 960, 962, 963, 964, 981, 1052, 1071, 1089, 1099, 1100, 1168, 1178,
  1187, 1211, 1219, 1254, 1290, 1296
 • Řehákova: č. p. 39, 52, 55, 174, 306, 307, 315, 316, 381, 403, 468, 606-611, 698, 699, 711, 747, 778, 779,
  825, 836, 905, 906, 907, 914, 915, 917, 949, 950, 1024, 1217, 1221, 1289; č. ev. 1072
 • Sadová: č. p. 936, 1190, 1191, 1192, 1239, 1274
 • Severní: č. p. 954, 955, 956, 958, 1025, 1041, 1047, 1048, 1264, 1297
 • Souběžná: č. p. 90, 140, 496, 501, 530, 572, 626, 635, 840, 885, 935, 1166
 • V Zahradách: č. p. 72, 143, 731, 833, 908-913, 987, 988, 1027, 1065, 1154, 1155, 1161, 1171, 1188, 1199,
  1205, 1207, 1216, 1240, 1256, 1258, 1263, 1305; č. ev. 1009, 1196, 1222

část obce Horní Kostelec

 • č. p. 6-12, 14, 47, 48, 49, 59, 82, 85, 91, 93, 102, 103, 107, 117, 118, 123, 124, 127, 128, 132, 139, 141,
  148, 159, 164, 169, 198, 200, 219, 227, 237, 243
 • Jestřebí: č. p. 264
 • Na Strži: č. p. 108, 137, 215, 226
 • Souběžná: č. p. 13, 65, 77, 126, 150, 225, 229, 231, 242, 244, 250, 251, 256, 267

kat. území Horní Kostelec (kód 621111): parcelní č. 165, 355/8, 822/4

část obce Lhota za Červeným Kostelcem

 • Lipky: č. p. 119, 128, 227, 236, 241, 267, 344, 372, 380, 401

kat. území Lhota za Červeným Kostelcem (kód 621129): parcelní č. 783/11
kat. území Červený Kostelec (kód 621102): parcelní č. 1000/4, 1000/11, 1006/12,15, 1006/5, 1006/11,
1006/13, 1011/17, 1025/4, 1100/5, 1102/87, 1447

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.