Po městě je rozmístěno 5 kontejnerů na bioodpad

 

Město Červený Kostelec v současné době tak jako vloni z důvodů vyhlášených krizových opatření, chce ve městě podpořit sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu.

Proto vás informujeme, že bylo na území města dočasně rozmístěno celkem 5 velkoobjemových kontejnerů na sběr bioodpadů rostlinného původu.

Tyto velkoobjemové kontejnery jsou umístěny na těchto místech:

1) V ulici Okružní - u městského zahradnictví

2) V ulici Palackého - u sportovní haly

3) Na Koubovce - směrem k ulici Parderna

4) Mezi ulicemi Na Vyšehradě a Špicberky

5) Ve Lhotě za Červeným Kostelcem - v ulici Bratří Čapků

 Umístění kontejnerů je k dispozici také na mapce města.

Tyto kontejnery jsou určené jen pro sběr bioodpadů, a to konkrétně větví, listí a trávy. Žádné jiné odpady do kontejnerů nepatří.

Prosíme o dodržování čistoty.