Přihláška ke svozu tříděných odpadů pro vlastní nádoby

Usnesení rady města je z 24.3.2021 č. RM-2021/10/23 ve znění:

Rada města bere na vědomí dobrovolnou možnost se zapojit se svou vlastní sběrnou nádobou určené technické specifikace ke svozům tříděných odpadů přímo z domácnost í pro občany města, pokud jim nevznikne nárok na přidělení rozdávaných městských nádob nebo jim z jakéhokoliv jiného důvodu tyto nádoby nebudou vydány. Přihlásit se ke svozům nádob mohou všechny fyzické osoby starší 18 let bydlící v Červeném Kostelci, které nebudou mít přidělené městské nádoby.

Rada města schvaluje povinnou registraci (přihlášení se) ke svozům tříděných odpadů. Přihlásit se bude možné buď přes elektronický formulář,  případně písemně přes podatelnu MěÚ. Možnost přihlásit se ke svozům se svou vlastní nádobou bude od pondělí 3.5.2021 od 9 hodin. Svoz bude prováděn pro každého, kdo se přihlásí , od začátku července. Nebude záležet na pořadí.

Odkaz