Děkujeme občanům a místním firmám za pomoc lidem postiženým tornádem

V sobotu a v neděli probíhalo na sběrném dvoře v Červeném Kostelci shromažďování materiálu, který byl určen na pomoc oblastem zasaženým tornádem.
V neděli v ranních hodinách bylo přepraveno několik desítek plachet, střešních latí a elektro centrála do Hradce Králové. Ze stanice HZS Královehradeckého kraje putoval materiál přímo do zasažených oblastí. Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným obyvatelům, firmě Tesmen s.r.o. a Plyn servis Michal Balcar. Ukázalo se, že lidé z Červeného Kostelce mají srdce na správném místě. O průběhu další pomoci vás budeme informovat na stránkách města Červený Kostelec

Občané Červeného Kostelce mohou také pomoci finančním darem. 

Transparentní účet města Hodonín
Město Hodonín zřídilo transparentní účet na pomoc občanům postiženým živelnou pohromou: 123-3116270217/0100, IBAN: CZ19 0100 0001 2331 1627 0217, BIC: KOMBCZPP. Prostředky z tohoto účtu budou rozděleny mezi občany nejen v Hodoníně, ale i v okolních zasažených obcích - Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte, do které obce váš příspěvek směrujete. Pokud nebude určena obec, bude příspěvek poměrově rozložen mezi těchto pět municipalit.

Český červený kříž
Do pomoci postiženým se v součinnosti s krizovým štábem Jihomoravského kraje ihned zapojil i Český červený kříž.  Poskytujeme pomoc okamžitou a počítáme i s pomocí následnou. Na pomoc obětem tornáda můžete přispět i Vy prostřednictvím sbírky Českého červeného kříže: účet č. 333999/2700, v.s. 2101

Adra, o.p.s.
Stačilo pár minut a lidé přišli téměř o vše. Situace v obcích zasažených tornádem si žádá rychlé řešení, i proto ADRA vypsala veřejnou sbírku. Veřejnou sbírku naleznete na: https://www.darujme.cz/projekt/1480

Diecézní charita Brno
Lidé mohou pomoci prostřednictví veřejné sbírky na adrese: https://dchb.charita.cz/pomoc-po-tornadu/