Dne 3. 6. 2021 byl zahájen výdej nádob na plasty a papír ve sběrném dvoře

Všichni registrovaní si mohou vyzvednou nádoby na tříděný odpad v prostorách sběrného dvora a to v termínech k tomu určených. V rámci předání dostane každý zájemce zdarma nádobu na papír a plast, svozový kalendář na letošní rok a samolepku, která slouží k označení nádoby. Na místě předání bude pan Štepán Kreček, který vám rád odpoví na případné dotazy. 

Výdej nádob bude probíhat v tyto dny:

čtvrtek - 3.6.2021 od 8 do 15 hodin
úterý - 8.6.2021 od 8 do 17 hodin
čtvrtek - 10.6.2021 od 8 do 15 hodin
sobota - 12.6.2021 od 12 do 15 hodin
úterý - 15.6.2021 od 8 do 17 hodin
čtvrtek - 17.6.2021 od 8 do 15 hodin
sobota - 19.6.2021 od 12 do 15 hodin.

V případě, že jste se o nádoby ještě nepřihlásili a máte o ně zájem, tak můžete využít elektronický fomulář. Veškeré poskytnuté údaje budou sloužit pouze pro účely projektu města Červený Kostelec „Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z domácností.“