Jak probíhá rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště

Od začátku realizace rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště uplynul jeden měsíc. 

Za tuto dobu proběhla demolice tribuny s přilehlou budovou, která sloužila fotbalovému klubu jako zázemí. Následně byla z prostoru odvezena všechna suť, která vznikla při demolici. Tento týden probíhá výkop základu objketu šaten pro fotbalový oddíl. Poté firma Průmstav Náchod s.r.o. zahájí betonáž spodních pasů základů zázemí a v příštím týdnu budou zahájeny zemní práce pro tribunu, sociální zařízení a občerstvení.