Dne 21.6.2021 proběhne losování nabídek na startovací byt

Dne 21.6.2021 v 9:00 hod. proběhne na majetkovém odboru (přízemí, kancelář č. 11) losování nabídek na startovací byt. Losování se mohou zúčastnit žadatelé o startovací byt.

Vylosováno bude 1. a 2. pořadí pro případ, že by první vylosovaný žadatel nabízený byt odmítl. Losování zajišťuje odbor majetku města a zúčastní se ho předseda bytové komise nebo jím zvolený člen této komise.

Majetkový odbor