Plánovaná odstávka elektřiny - 15. 6., 16. 6. a 22. 6. 2021

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 15. 6., 16. 6. a 22. 6. 2021

Plánovaná odstávka 15. 6. 2021 od 7:30 do 16:30, č. 110060779090 zahrnuje tyto lokality:
Červený Kostelec (okres Náchod)
část obce Červený Kostelec

 • 17. listopadu: č. p. 1146
 • 5. května: č. p. 1090
 • Budovatelská: č. p. 945
 • Nová: č. p. 1061, 1064
 • Školní: č. p. 1080-1086, 1176, 1200, 1233
 • Větrník: č. p. 978, 999, 1142, 129

část obce Lhota za Červeným Kostelcem

 • č. p. 38, 148, 156, 180, 188, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 303, 305, 306, 314, 316, 318, 319, 320, 340, 356,
  366, 410
 • č. ev. 1227
 • 17. listopadu: č. p. 36, 37, 116, 121, 137, 140, 152, 158, 160, 170, 173, 175, 185, 190, 192, 202, 311, 312,
  313
 • 5. května: č. p. 198, 200, 342, 353
 • Bratří Čapků: č. p. 12, 13, 14, 17, 18, 32, 72, 82, 90, 93, 138, 161, 162, 183, 201, 216, 217, 218, 221, 233,
  239, 253, 265, 326
 • Budovatelská: č. p. 324, 335, 336
 • Nová: č. p. 332
 • Školní: č. p. 39, 294, 295, 300, 301, 338, 364, 370, 387

kat. území Lhota za Červeným Kostelcem (kód 621129): parcelní č. 124/1, 501, 585
kat. území Červený Kostelec (kód 621102): parcelní č. 928/37

Plánovaná odstávka 16. 6. 2021 od 7:30 do 15:30, č. 110060766678 zahrnuje tyto lokality:
Červený Kostelec (okres Náchod)

část obce Olešnice

 • č. p. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34-65, 70, 71, 72, 75-80, 83, 84, 86, 87,
  88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 108-112, 114-125, 127, 132, 137-142, 144-151,
  153-160, 162-166, 169-173, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 192, 193,
  194, 196, 197, 199-204, 206, 208, 213, 216, 220, 240, 241, 245, 247, 248, 255, 263, 309, 321, 322,
  324-328, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, 339, 341-349, 355, 356, 357, 363, 366
 • č. ev. 1, 4, 5, 7, 10, 12-18, 20, 23-29, 31, 32, 34-51, 54-68, 72, 75-80, 82, 83, 86, 87, 89, 90, 91, 94, 100,
  102, 103, 106, 109, 110, 126, 128-132, 135, 136, 138, 140, 141, 143, 144, 146, 1205, 1230

kat. území Olešnice u Červeného Kostelce (kód 710369): parcelní č. 155/8, 470, 598/9, 739, 2420/5, 2420/6,
2420/9

Studnice (okres Náchod)
část obce Všeliby

 • č. p. 16

kat. území Všeliby (kód 796581): parcelní č. 305

Zábrodí (okres Náchod)

 • č. p. 79, 87, 89, 91
 • č. ev. 68, 69, 81, 85, 86, 88, 90

kat. území Zábrodí (kód 789364): parcelní č. 181

Plánovaná odstávka 22. 6. 2021 od 7:30 do 14:30, č. 110060768575 zahrnuje tyto lokality:
Červená Hora (okres Náchod)

 • č. p. 40, 43, 46, 61

Červený Kostelec (okres Náchod)
část obce Mstětín

 • č. p. 1-8, 10-19, 21, 22, 24, 25, 26, 30

část obce Olešnice

 • č. p. 4, 5, 16, 66, 67, 68, 69, 73, 113, 198, 246, 248, 329
 • č. ev. 1

část obce Stolín

 • č. p. 59

kat. území Stolín (kód 621145): parcelní č. 1187, 1223
kat. území Červený Kostelec (kód 621102): parcelní č. 351
kat. území Olešnice u Červeného Kostelce (kód 710369): parcelní č. 422, 1194/7

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.