Plánovaná odstávka elektřiny - 8. 7. 2021

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 8. 7. 2021

Plánovaná odstávka 8. 7. 2021 od 7:30 do 9:30, č. 110060777002 zahrnuje tyto lokality:
Červený Kostelec (okres Náchod)
část obce Červený Kostelec

  • 5. května: č. p. 13, 105, 118, 805, 1043, 1044, 1045, 1046
  • Na Hrázi: č. p. 886, 887, 888, 889, 892, 893, 904, 937, 938, 1029, 1276
  • Okružní: č. p. 8, 736, 968-974, 985, 986, 990-995, 1001-1005, 1247

část obce Lhota za Červeným Kostelcem

  • č. p. 2, 41, 43, 88, 193, 443
  • 5. května: č. p. 399
  • Zemědělská: č. p. 54, 55, 95, 111, 163, 321, 322, 368, 395, 400

kat. území Lhota za Červeným Kostelcem (kód 621129): parcelní č. 190/5, 223/1
kat. území Červený Kostelec (kód 621102): parcelní č. 1616, 1617, 1618, 1619, 1621, 1678

Plánovaná odstávka 8. 7. 2021 od 10:00 do 14:00, č. 110060777003 zahrnuje tyto lokality:
Červený Kostelec (okres Náchod)
část obce Lhota za Červeným Kostelcem

  • č. p. 23, 44, 53, 81, 109, 115, 147, 149, 165, 172, 242, 262, 263, 264, 268, 269, 270, 275, 276, 277, 279, 280, 282, 288, 291, 307, 341, 346-350, 354, 355, 362, 363, 365, 369, 377, 378, 381, 383, 384, 392, 420
  • č. ev. 1099
  • Devět křížů: č. ev. 1008

kat. území Lhota za Červeným Kostelcem (kód 621129): parcelní č. 290, 293, 156/2, 269/2, 542/19,
542/29, 593/2, 881

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.