Prázdninové slovo starosty

Prázdninové slovo starosty

Vážení občané našeho města,
dostává se vám do rukou prázdninový zpravodaj, který je rozšířen o 8 stran, abychom vám poskytli dostatek aktuálních informací.

Jistě jsme všichni rádi, že epidemie koronaviru ve vztahu k proočkovanosti populace ustupuje a navracíme se do normálního rytmu života. Osobně si nedovedu představit trávit v roušce, či respirátoru tropické dny, které jsme již v červnu prožili. Otevírá se nám letní bohatý kulturní a společenský program. V Domku Boženy Němcové bude probíhat projekt s názvem Festival zážitků, organizovaný destinační společností Kladské pomezí. Každou prázdninovou sobotu bude probíhat program s tématem tradice a věřím, že touto cestou navštíví naše muzeum hodně dětí i cizích návštěvníků. Více se o programu dočtete na straně 24 a 22. Při této příležitosti také můžete navštívit nově zrekonstruovanou vstupní místnost domku. Architekti ze studia RCNKSK pojali řešení kupeckého krámku v moderním provedení s odkazem na tradiční řemeslné zpracování materiálů a během sezony bychom rádi tento staronový prostor dokončili. Dále můžete navštívit kino, divadelní představení a další kulturní akce v přírodním areálu ve Smetanových sadech. Vrcholem letní kulturní sezony bude tradiční mezinárodní folklorní festival, který bude jako loni ve formátu českých a slovenských souborů. Letošní festival bude zahájen koncertem Tomáše Kluse s Police Symphony Orchestra. Děkuji tímto řediteli městského kulturního střediska a všem organizátorům za přípravu a věřím, že se vše podaří a prožijeme společensky bohaté léto.

Dále mi dovolte, abych vás informoval o tradičním setkávání Kostelců. Po dvou letech nejistoty jsme se osobně potkali se starostkami a starosty Kostelců na pracovní schůzce u nás v malém sále divadla a dohodli jsme se, že příští 30. ročník bude u nás v Červeném Kostelci, a to 18. 6. 2022. Převzali jsme „štafetový kolík“ od Kostelce u Kyjova a čeká nás příprava tohoto jubilejního setkání. Těším se, že se s řadou z vás potkáme při přípravě i samotném kosteleckém klání.

Během léta bude také probíhat stavební sezona. Věřím, že se všechny započaté opravy a investice bude dařit realizovat v požadované kvalitě, ceně a termínech. Letos máme investičně silný rok. Souběžně připravujeme projekty na další období a jedeme na 100 %. Samozřejmě nás při tomto rozsahu práce doprovází celá řada problémů, které musíme řešit, tak nám prosím držte palce, aby se nám vše podařilo zvládnout.

Dále mi dovolte, abych i touto cestou poděkoval paní ředitelce Knihovny Břetislava Kafky PhDr. Marcele Fraňkové za devatenáctiletou práci pro naši knihovnu, za patnáctiletou práci v pozici šéfredaktorky sborníku Rodným krajem, za to, že naše knihovna nese jméno Břetislava Kafky, za projekt zahrady za knihovnou, který s paní Novákovou iniciovaly, a hlavně děkuji za aktivní přístup, kterým dlouhodobě napomáhala rozvoji kulturního a společenského života v našem městě. Přeji Vám, paní ředitelko, pevné zdraví a hodně štěstí do dalších „důchodových“ let.

I letos si v tuto dobu připomínáme události druhé světové války spojené s Bohdašínem, Končinami, výsadkem Silver A, radistou Jiřím Potůčkem a hlavně si připomínáme hrdinské osudy a odkaz lidí z odbojové skupiny S21B a dalších, kteří v době heydrichiády pomáhali bojovat proti nacistickému útlaku. Vděčíme jim za to, že žijeme v naší svobodné zemi. Bylo mi ctí společně s Antonínem Burdychem, posledním přeživším těchto událostí uctít památku Jiřího Potůčka v Trnové u Pardubic, kde byl na útěku zastřelen českým četníkem. Dále vás zvu na pietní vzpomínkovou akci k uctění památky odbojové skupiny S21B pořádanou Sokolskou župou Podkrkonoší – Jiráskova, obcí Malé Svatoňovice a naším městem, která se bude konat 4. 7. v Malých Svatoňovicích, na Bohdašíně a Končinách, podrobný program naleznete na straně 23. Dovolte mi, abych připojil i velké poděkování Antonínu Burdychovi, že nám a našim dětem předává na častých besedách a vzpomínkových akcích svůj životní příběh, abychom si všichni uvědomovali, jak se mohou lidé nelidsky chovat pod tlakem propagandy, demagogie a povyšováním se jedné skupiny lidí nad jinou. Nechť je nám jako společnosti připomenutí událostí léta roku 1942 trvalým varováním a poučením, co je správné a co špatné.

V úplném závěru přeji našim dětem hezké prázdniny, nám všem hezké léto a dobrou náladu.
S úctou Rostislav Petrák (starosta města)