Zveme vás na zasedání zastupitelstva města - 24. června 2021

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 24. června 2021 od 16 hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci.

Program zasedání zastupitelstva

 • Kontrola plnění úkolů z jednání ZM
 • Investiční akce
 • Finanční záležitosti
 • Závěrečný účet města za rok 2020
 • Majetkové záležitosti
 • Prodloužení strategického plánu
 • Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
 • Kompenzace občanům za zrušení týdenních a kombinovaných svozů
 • Obecně závazná vyhláška č. 4/2021
 • 18.00 hodin dotazy a připomínky občanů
 • Diskuse

Podklady a podrobný program naleznete na webových stránkách www.cervenykostelec.cz/vyznamne-dokumenty od 17.6.2021. Z jednání ZM bude pořízen obrazový a zvukový přímý přenos.

Soubory ke stažení

plakat_ZM03 -veřejný.pdf 307 KB Stáhnout