Další informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky

Další informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky

Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 4/2021.

Informace jsou aktualizované k datu 31.8.2021.

Od září 2021 došlo k úpravě svozového kalendáře - rozpisu svozů - u směsných komunálních odpadů a byl také upraven svoz kontejnerů 1100 l na plasty a papír z domácností.

Informace lze nalézt v přiložených PDF souborech.