Pietní setkání k uctění památky obětí odbojové skupiny S 21 B

Letošní pietní setkání k uctění památky obětem odbojové skupiny S 21 B se konalo v neděli 4. července 2021. Celý program začal v Malých Svatoňovicích v ulici J. Masaryka odhalením Kamene zmizelého Stanislavu Prouzovi před jeho posledním bydlištěm. Program pokračoval odhalením Kamene jeho spolupracovníka Josefa Schejbala u místního koupaliště, kde byl zatčen. Vyvrcholením pietního aktu bylo položení květin u pomníků na Bohdašíně a na Končinách, kde v červnu 1942 našel své poslední útočiště parašutista z výsadku Silver A Jiří Potůček.  Za jeho ukrývání a za odbojovou činnost bylo 9. července 1942 na Zámečku v Pardubicích zastřeleno 17 lidí.

U památníku na Bohdašíně si zástupci Sokolské župy Podkrkonošské – Jiráskovy v čele s Helenou Rezkovou a Pavlínou Špatenkovou, autorkami knihy Nebylo jim souzeno žít, spolu se zástupci města Červený Kostelec, zástupci obce Malé Svatoňovice a s dalšími účastníky akce připomněli tragické události té doby. Vrcholem setkání bylo poutavé vyprávění posledního žijícího svědka 79 let starých končinských událostí Antonína Burdycha, syna, vnuka a synovce zavražděných.

Položit květinu přišel Pavel Bělobrádek, poslanec Parlamentu ČR a náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, který také zmínil důležitou postavu těchto událostí, JUDr. Chudobu, díky němuž nestihl Končiny a Bohdašín osud Ležáků a Lidic a jehož pak po válce zavřeli jako kolaboranta. Za Královéhradecký kraj poděkovala za účast všem přítomným i náměstkyně hejtmana Martina Berdychová. Za město Červený Kostelec přišli uctít památku obětí radní Markéta Šolcová a místostarosta Jiří Regner.