Plánovaná odstávka elektřiny - 29. 7. 2021 a 30. 7. 2021

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 29. 7. 2021 a 30. 7. 2021

Plánovaná odstávka 29. 7. 2021 od 8:00 do 12:00, č. 110060785768 zahrnuje tyto lokality:
Červený Kostelec (okres Náchod)

  • Náchodská: č. p. 420-427, 575-584, 696, 704, 776, 818-824

Plánovaná odstávka 30. 7. 2021 od 7:30 do 10:00, č. 110060782199 zahrnuje tyto lokality:
Červený Kostelec (okres Náchod)
část obce Lhota za Červeným Kostelcem

  • č. p. 376

část obce Stolín

  • č. p. 73, 105

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.