Všichni registrovaní si mohou vyzvednout nádoby na tříděný odpad

Všichni registrovaní si mohou vyzvednou nádoby na tříděný odpad v prostorách sběrného dvora a to v termínech k tomu určených. V rámci předání dostane každý zájemce zdarma nádobu na papír a plast, svozový kalendář na letošní rok a samolepku, která slouží k označení nádoby. Na místě předání bude pan Štepán Kreček, který vám rád odpoví na případné dotazy. 

Výdej nádob bude probíhat v tyto dny:

úterý - 20. 7. 2021, 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
sobota - 24. 7. 2021, 12:00 - 15:00
čtvrtek - 26. 8. 2021, 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
sobota - 28. 8. 2021, 12:00 - 15:00

V případě, že jste se o nádoby ještě nepřihlásili a máte o ně zájem, tak můžete využít elektronický fomulář. Veškeré poskytnuté údaje budou sloužit pouze pro účely projektu města Červený Kostelec „Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z domácností.“