Výběrové řízení na pozici městského architekta ve Dvoře Králové nad Labe

Město Dvůr Králové nad Labem hledá městského architekta, který bude působit jako externí odborný konzultant. K náplni jeho práce, která bude zahrnovat činnost konzultační, poradenskou a iniciační, bude mimo jiné patřit i zlepšování kvality veřejného prostoru a příprava podmínek pro vznik kvalitní architektury a pro kultivaci městského prostředí.

Nabízíme:
Předpokládaný rozsah práce minimálně jeden den v týdnu. Výše odměny 550 Kč za hodinu. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Požadujeme:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, obor
  • architektura a urbanismus,
  • autorizace České komory architektů dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění:
  • nejlépe autorizace se všeobecnou působností (A0),
  • optimálně autorizace „architektura“ (A.1) a „urbanismus“ (A.2),
  • minimálně autorizace A.1.
  • praxe v oboru min. 10 let (architektura, urbanismus, územní plánování…)

Více informací:

Nabídku lze doručit nejpozději do 25.08.2021 do 12:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Bližší informace k výběrovému řízení jsou uveřejněny na úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem.