Plánovaná odstávka elektřiny - 6. 8. 2021

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 6. 8. 2021.

Plánovaná odstávka 6. 8. 2021 od 7:00 do 19:00, č. 110060786020 zahrnuje tyto lokality:
Červený Kostelec (okres Náchod)
část obce Bohdašín

  • č. ev. 1138, 1141, 1142, 1143, 1154, 1212
  • Náměrky: č. p. 16, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 75

kat. území Bohdašín nad Olešnicí (kód 621099): parcelní č. 45/1, 90/6, 90/13

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.