Volná kapacita nádob na plasty o objemech 120 l a 240 l byla již vyčerpána. Stále je ale možné se přihlašovat o nádoby na plasty 1100 l a všechny velikosti nádob na papír k domácnostem

Volná kapacita nádob na plasty o objemech 120 l a 240 l byla již vyčerpána. Stále je ale možné se přihlašovat o nádoby na plasty 1100 l a všechny velikosti nádob na papír k domácnostem

 

Město Červený Kostelec zavádí od 1.7.2021 svoz tříděných plastů a papíru přímo z domácností.

Za tímto účelem město rozdává zdarma nádoby na tyto tříděné odpady.

Bližší informace o změně systému svozů tříděných odpadů si lze přečíst ZDE.

Upřednostňujte, prosíme, on-line přihlášení přes elektronický formulář. Na titulní straně webových stránek města nejdete banner s odkazem na tento formulář.

 

Ke dni 21.9.2021 k času 13:30 hodin město obdrželo celkem již 996 platných přihlášek o nádoby, u kterých vznikl nárok na přidělení nádob, což odpovídá necelým 90 % připravených nádob. Volná kapacita nádob se snižuje. Kapacita nádob na plasty o objemech 120 l a 240 l byla již vyčerpána. Je ale stále možnost se přihlásit o nádoby na plasty o objemu 1100 l k bytovým domům nebo o nádoby na papír zatím všech nabízených velikostí.

 

Vyhodnocení platnosti přihlášek probíhá průběžně (do 3 pracovních dní od podání přihlášky), kdy přihlášení obdržují informaci o vzniku nároku na přidělení požadovaných nádob a pořadové číslo, které je nutné sdělit při výději nádob.

Nádoby jsou rezervovány pro přihlášené, kteří mají možnost si je vyzvednout ve sběrném dvoře nejpozději do 29.9.2021. Ti, kteří tak neučiní, budou jejich přihlášky zrušeny, aby se uvolnila kapacita nádob pro ty, kteří o ně budou mít skutečně zájem. Od 1.10.2021 bude ale nutné se o nádoby opětovně přihlásit.

 

Ke dni 21.9.2021 bylo vydáno již 1545 kusů nádob na plasty a papír k domácnostem celkem pro 916 přihlášených a pro městské budovy. Celkem již tedy bylo vydáno přes 83 % všech připravených nádob. Nádoby si převzalo do užívání již necelých 93 % těch, kteří o ně projevili svůj zájem.

V pondělí 29.3.2021 byl městu dodán první kamion sběrných nádob na tříděné plasty a papír o objemech 120 l a 240 l. Druhá dodávka nádob na tříděné odpady proběhla v pondělí 26.4.2021. V pondělí 24.5.2021 byly městu dodány 3 velkoobjemové kontejnery určené ke sběru biodpadů a objemného odpadu. Další dodávka nádob proběhla v pondělí 31.5.2021, kdy byly dodány zvláště kontejnery o objemu 1100 l. Poslední dodávka kontejnerů 1100 l proběhla v pátek 4.6.2021.