Nádoby na papír, plasty - termíny výdeje v 9/2021

Termíny výdeje nádob na papír a plasty v září r. 2021 v prostoru sběrného dvora

odpadů v ul. Řehákova v Č. Kostelci pro ty, kteří mají uzavřenou a podepsanou smlouvu 

o výpůjčce:

čtvrtek     16.9.2021     8-12, 13-17 hod.

sobota     18.9.2021     12-15 hod.

čtvrtek     23.9.2021     8-12, 13-17 hod.