Nové kolo přihlašování se o nádoby na plasty a papír k domácnostem od 1.10.2021

Nové kolo přihlašování se o nádoby na plasty a papír k domácnostem od 1.10.2021

 

Město Červený Kostelec zavedlo od 1.7.2021 svoz tříděných plastů a papíru přímo z domácností.

Za tímto účelem město rozdává zdarma nádoby na tyto tříděné odpady.

Nádoby byly rezervovány pro platně přihlášené, kteří měly možnost si je vyzvednout ve vyhlášených výdejových dnech ve sběrném dvoře nejpozději do 30.9.2021. Těm, kteří tak neučinili (67 přihlášených), byly jim jejich přihlášky zrušeny ke dni 30.9.2021, aby se uvolnila kapacita nádob pro ty, kteří o ně budou mít skutečně zájem.

Od pátku 1.10.2021 je nutné se o nádoby opětovně přihlásit. Přihlašování probíhá stejnými způsoby jako v prvním kole přihlašování se o nádoby.

Upřednostňujte, prosíme, on-line přihlášení přes elektronický formulář. Na titulní straně webových stránek města nejdete banner s odkazem na tento formulář.

Vyhodnocení platnosti přihlášek probíhá průběžně (do 3 pracovních dní od podání přihlášky), kdy přihlášení obdržují informaci o vzniku nároku na přidělení požadovaných nádob a pořadové číslo, které je nutné sdělit při výději nádob.

 

V prvním kole přihlášování se o nádoby, které trvalo od 15.3.2021 do 30.9.2021, město obdrželo celkem 997 platných přihlášek o nádoby, u kterých vznikl nárok na přidělení nádob.

Do druhého kola přihlášování se o nádoby od 1.10.2021 bylo připraveno 56 kusů nádob na plasty (22 kusů objemu 120 l, 28 kusů objemu 240 l a 6 kusů objemu 1100 l) a 244 kusů nádob na papír (198 kusů objemu 120 l, 36 kusů objemu 240 l a 10 kusů objemu 1100 l).

V současné době byla kapacita nádob na plasty o objemech 120 l a 240 l již vyčerpána. Kontejnery na plasty k bytovým domům o objemu 1100 l jsou ještě k dispozici. K dispozici jsou rovněž nádoby na papír zatím všech velikostí.

Ke dni 25.10.2021 k času 16 hodin město eviduje 1010 platných přihlášek o nádoby, u kterých vznikl nárok na přidělení nádob, což odpovídá přes 89 % připravených nádob.

Ke dni 25.10.2021 bylo vydáno již 1606 kusů nádob na plasty a papír k domácnostem celkem pro 964 přihlášených a pro městské budovy. Celkem již tedy bylo vydáno přes 86 % všech připravených nádob.

 

V pondělí 29.3.2021 byl městu dodán první kamion sběrných nádob na tříděné plasty a papír o objemech 120 l a 240 l. Druhá dodávka nádob na tříděné odpady proběhla v pondělí 26.4.2021. V pondělí 24.5.2021 byly městu dodány 3 velkoobjemové kontejnery určené ke sběru biodpadů a objemného odpadu. Další dodávka nádob proběhla v pondělí 31.5.2021, kdy byly dodány zvláště kontejnery o objemu 1100 l. Poslední dodávka kontejnerů 1100 l proběhla v pátek 4.6.2021.