Svozový kalendář - plasty, papír, komunál od 9/2021

V příloze najdete svozový kalendář pro svoz popelnic na plasty a papír přímo z domácností

a svoz komunálního odpadu z domácností dle sjednaného svozu (dvouměsíční, měsíční, poloviční).