Výběrové řízení na prodej souboru 4 pozemků

Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na prodej souboru 4 pozemků na "Větrníku" v Červeném Kostelci formou obálkové metody. Pozemky jsou nabízeny pouze jako celek, a jsou určené k zastavění rodinným domem s povinností zastavět pozemek hrubou stavbou do 3. let od podpisu kupní smlouvy.

Nabízené pozemky:

  • poz. p. č. 1184/9 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 44 m²
  • poz. p. č. 2074 (trvalý travní porost) o výměře 41 m²
  • poz. p. č. 938/15 (zahrada) o výměře 561 m²
  • poz. p. č. 2065 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 254 m²

Vše v k.ú. Červený Kostelec.

Podmínky prodeje jsou přesně specifikovány v dokumentu "Vyhlášení výběrového řízení na prodej souboru 4 pozemků na "Větrníku" v Červeném Kostelci formou obálkové metody", který je zveřejněn prostřednictvím elektronické úřední desky MěÚ Červený Kostelec.

Nabídka podaná zájemcem, musím obsahovat:

  • Jméno a příjmení zájemce, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, telefon a email
  • Nabídkovou cenu za m² a přepočet nabídkové ceny na 900 m²
  • Označení „NEOTEVÍRAT“

Nabídka se podává na podatelně Městského úřadu Červený Kostelec, případně poštou. Zájemci o koupi nemovitosti mají možnost podat své nabídky nejpozději do 11:30 hod., 29.10. 2021.

Podrobnosti výběrového řízení jsou zveřejněny prostřednictvím úřední desky nebo v příloze pod článkem.