Zveme vás na zasedání zastupitelstva města - 23. září 2021

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 23. září 2021 od 16 hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci.

Program zasedání zastupitelstva

  • Kontrola plnění úkolů z jednání ZM
  • Investiční akce
  • Finanční záležitosti
  • Majetkové záležitosti
  • Dotační program pro rok 2022
  • Zřizovací listina JPO II
  • Osadní výbory
  • 18.00 hodin dotazy a připomínky občanů
  • Diskuse

Podklady a podrobný program naleznete na webových stránkách www.cervenykostelec.cz/vyznamne-dokumenty od 16. 9. 2021. Z jednání ZM bude pořízen obrazový a zvukový přímý přenos.

Soubory ke stažení

plakat_ZM05 -veřejný.pdf 306,7 KB Stáhnout