Novostavba vodárny v ul. Žďárská

Na rok 2021 je naplánována stavba nové vodárny, která bude umístěna v areálu stávající vodárny. Ve stavbě bude umístěna podzemní jímka pro vodu, jímka pro čerpadla, elektrorozvodna, sklad chemikálií (vakuovaný NaCl)  a sklad pro potřeby vodárny. Nad podzemní jímkou bude umístěna stávající stripovací jednotka, která bude přesunuta z objektu staré vodárny. Součástí je i demolice objektů staré vodárny.

V únoru 2021 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, ve kterém byla jako nejvýhodnější vybrána firma VODASERVIS s.r.o., Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou. Předpokládaný termín realizace je březen až listopad 2021.

(k nahlédnutí: koordinační situace)

 

 

Odkaz na mapový portál ...