„Milostivé léto“ může pomoci až desetitisícům dlužníků z dluhových pastí

„Milostivé léto“ je velkou šancí pro mnoho lidí v dluhových pastech. Lidé, kterým se podařilo spadnout do exekucí kvůli dluhům u státních institucí, mají jedinečnou šanci se z toho vymanit v rozmezí od 28. října do 28. ledna 2022 a znovu začít normální život. Pokud v této lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu dluhu  tedy původní dluh a 908 korun exekutorovi za zastavení exekuce, čeká ho nový životní restart. Úroky, penále a další příslušenství stát odpouští, exekuce se zastaví. Týkat se to bude těch, co mají dluh u veřejnoprávních institucí, třeba u zdravotních pojišťoven, nemocnic, u dopravního podniku nebo třeba za nájem u obce. „Milostivé léto“ by tak reálně mohlo pomoci až čtvrt milionu dlužníků. S ohledem na více než čtyři miliony exekucí a bezmála 750 tisíc lidí v exekuci je toto reálná šance, jak se s částí nahromaděných exekucí vypořádat. A současně ctít princip, že dluh se musí uhradit.

Autorem „Milostivého léta“ a osobou, která stojí za tím, že se ho podařilo prosadit, je poslanec Parlamentu České republiky za KDU-ČSL Marek Výborný, který vzkazuje všem občanům, že šance na odpuštění úroků u dluhů vůči státu – „Milostivé léto“ – bude pouze do 28. 1. 2022. Toto tříměsíční zimní období (a můžeme mu klidně říkat „Milostivé léto v zimě“) může být výhodné pro obě strany, a to pro dlužníky, kteří mají reálný zájem své dluhy splatit a exekuce se zbavit (ale drahým problémem je pro ně často právě příslušenství, které mnohdy činí až několikanásobek původního dluhu), ale i pro města a obce a další věřitele, kterým tak vzniká naděje, že bude původní dluh splacen a oni dostanou zpět své dlužné peníze. Jedná se o pomocnou ruku jak pro zodpovědné dlužníky, tak i pro věřitele.

Vás, kteří čtete tyto řádky a problém exekuce netrápí přímo Vás osobně, prosím, abyste o této šanci informovali lidi ve svém okolí, kterých by se tato podaná ruka státu mohla týkat. Víte-li o někom takovém, řekněte mu o této možnosti. Nasměrujte ho do některé pomáhající instituce, jako jsou Charity, občanské poradny, Člověk v tísni apod. Rychlou pomoc Vám poskytne např. Help linka Člověka v tísni 770 600 800, přesný postup najdete i v aplikaci nedluzimstatu.cz/milostive-leto/. Pokud tuto šanci nevyužijí, nepůjde se jí zpětně domáhat. A první aktivita musí být na straně dlužníka! Milostivé léto se nebude v blízké budoucnosti opakovat. Díky za Vaši pomoc s osvětou, pokud se Vám podaří tímto způsobem pomoci někomu, kdo se vyskytl v nesnázích, určitě Vás bude hřát dobrý pocit, že jste pomohli někomu, kdo Vaši pomoc potřeboval. A to vždycky stojí za to!

Markéta Šolcová
radní města za KDU-ČSL