Poldr Vrchy – k. ú. Stolín

Účelem stavby je zadržení přívalových srážek v krajině takovým způsobem, aby byly sníženy škody na majetku. Stavba je navržena pro transformaci povodňového průtoku Q20. Po úpravách vtoku do zatrubení v intravilánu obce bude bude schopna transformovat průtok Q100.

 Charakteristika:
- kóta koruny hráze je 395,5 m.n.m.
- výška hráze je 6,25 m
- délka koruny hráze je 63,90 m
- šířka koruny hráze je 3 m

Stavba je vybudována na ppč. 1100 v k. ú. Sotlín, který je na listu vlastnictví Města Červený Kostelec.

Stavba byla realizována prostřednictvím Pozemkového úřadu Náchod a následně převedena do majetku města – společných zařízení.

Stavba neobsahuje žádné strojní ani technologické zařízení.

 

 

 

Odkaz na mapový portál ...

 

 

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1