Revitalizace Smetanových sadů

Město Červený Kostelec v srpnu 2021 oslovilo tři mladé architektonické týmy k vypracování soutěžního návrhu a následné projektové dokumentace na revitalizaci Smetanových sadů.  

Záměrem soutěže bylo urbanistické, architektonické a krajinářské řešení území parku Smetanovy sady a návrh letní festivalové scény. Cílem revitalizace prostoru je využití potenciálu významného místa s rozlehlou zelenou plochou, která umožňuje volný pohyb, zlepšení komfortu pro účinkující a návštěvníky mezinárodního folklorního festivalu. Velký důraz byl kladen na zachování jedinečného přírodního charakteru parku, který bývá využíván jako přirozený přírodní amfiteátr pro různé společenské akce a v zimě pro sáňkování dětí.

Podrobný popis předmětu soutěže, požadavků a očekávání města najdete v souborech ke stažení – Charakteristika řešeného území.

Dne 22. 10. 2021 proběhlo v Malém sále divadla představení návrhů a následně jejich hodnocení. Soutěž probíhala anonymně a pro hodnocení byla sestavena porota z řad odborníků na krajinářskou architekturu (Ing. arch. Mikoláš Vavřín), veřejný prostor města (MgA. Viktor Vlach) a zástupců města včetně městského architekta Lukáše Ehla.

Všechny 3 návrhy přinesly zajímavé a osobité podněty na revitalizaci parku. Při hodnocení se vedla diskuze o míře zásahů, realizovatelnosti a ekonomičnosti jednotlivých řešení.

Vítězem se stal návrh č. 1 týmu Ing. arch. Víta Podráského, který dle poroty nejlépe odpověděl na zadání soutěže.  

 

Na druhém místě byl vyhodnocen návrh č. 2 týmu PAPUNDEKL ARCHITEKTI s.r.o.

Jako třetí se umístil návrh č. 3 týmu  Ing. arch. Přemysla Juráka

V souborech ke stažení naleznete všechny tři návrhy, hodnocení poroty a komentář městského architekta.

 

Prosinec 2021, odbor rozvoje města

 

Odkaz na mapový portál ...