Revize katastru nemovitostí pro katastrální území Olešnice u Červeného Kostelce

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, oznamuje vyhlášení revize katastru nemovitostí pro katastrální území Olešnice u Červeného Kostelce, která bude zahájena 1. 4. 2022 a potrvá do 28. 2. 2023. Přesné informace naleznete na elektronické úřední desce MěÚ Červený Kostelec.