Soutěž na centrum města Červený Kostelec

Soutěž na centrum města Červený Kostelec

Město Červený Kostelec se rozhodlo tento rok uspořádat veřejnou soutěž formou soutěžního workshopu na centrum města a jeho okolí.
Předmětem soutěže je urbanistické, architektonické, dopravní a krajinářské řešení centra města, které zahrnuje plochu náměstí T.G.M., stávající autobusové nádraží a volnou zelenou plochu mezi náměstím a autobusovým nádražím.

Více v článku:
https://www.cervenykostelec.cz/clanek/centrum-mesta-cerveny-kostelec.

Soutěžní podmínky najdete v sekci výběrová řízení: 
https://cervenykostelec.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000134