Do konce volebního období se starostou Červeného Kostelce stal Tomáš Prouza

Dne 24. února 2022 proběhlo zasedání zastupitelstva města, kde se definitivně rozhodlo, který kandidát nastoupí do pozice starosty Červeného Kostelce do konce volebního období. Zastupitelstvo města rozhodlo svým verdiktem ve prospěch pana Tomáše Prouzy (Spoluobčané), který se stává oficiálně starostou města.
Jelikož pan Prouza vykonával post radního města, bylo zapotřebí zvolit i nového člena rady. Tím se nakonec stala paní Hana Řezníčková Kukulová, DiS. (Spoluobčané). Oběma kandidátům gratulujeme a věříme, že povedou město tím správným směrem.

„Mým cílem je v následujícím období především dokončení probíhajících investičních akcí a společně s panem místostarostou, městskou radou a ostatními zaměstnanci městského úřadu být otevřený každodenním problémům a potřebám občanů našeho města a dovedení města k podzimním komunálním volbám,“ řekl občanům po zvolení nový starosta Tomáš Prouza.

„Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat odstupujícímu panu starostovi za jeho práci v uplynulých dvou volebních obdobích a popřát mu mnoho úspěchů v jeho profesním i osobním životě,“ dodal pan Tomáš Prouza.

Důvodem volby starosty města Červený Kostelec byla rezignace pana Ing. Rostislava Petráka z 9. 12. 2021.

„Mezi osobní důvody jistě patří únava ze sedmiletého vykonávání funkce starosty včetně spoluřízení chodu města v „covidové“ době. Již po minulých komunálních volbách jsem avizoval, že již dále pravděpodobně nebudu chtít na pozici starosty kandidovat,“ řekl Ing. Rostislav Petrák.

„Jsem přesvědčen, že má naše město v oblasti investic dobře našlápnuto na několik dalších let, některé investice se realizují, celá řada investic je připravena, u dalších proces přípravy probíhá a další jsou naplánovány. I z tohoto důvodu se domnívám, že mohu funkci starosty předat a budu se těšit, že s postupem času dojde k realizaci těchto projektů ve prospěch rozvoje našeho města. Bylo mi velkou radostí se na přípravě těchto investičních projektů spolupodílet,“ dodal Ing. Rostislav Petrák.