Zveme vás na zasedání zastupitelstva města - 24. února 2022

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 24. února 2022 od 16 hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci.

Program zasedání zastupitelstva

 • Kontrola plnění úkolů z jednání ZM
 • Investiční akce
 • Finanční záležitosti
 • Správní záležitosti
 • Majetkové záležitosti
 • Dotační program – žádosti o individuální dotaci a veřejnoprávní smlouvy
 • Opatření ke zlepšení kvality ovzduší v Červeném Kostelci
 • Volba starosty
 • Volba člena rady města
 • Měsíční odměna neuvolněného starosty
 • 18.00 hodin dotazy a připomínky občanů
 • Diskuse


Podklady a podrobný program naleznete na webových stránkách www.cervenykostelec.cz/vyznamne-dokumenty od 17.2.2021. Z jednání ZM bude pořízen obrazový a zvukový přímý přenos.

Soubory ke stažení

plakat_ZM01 -veřejný.pdf 307,5 KB Stáhnout