Chodník Olešnice

Město Červený Kostelec převzalo dokončenou stavbu dne 31.5.2022.

 

V březnu 2022 byla zahájena stavba nového chodníku v Olešnici. Stavbu provádí firma REPARE TRUTNOV s.r.o., jejíž nabídka byla nejvýhodnější. V rámci stavby bude vybudován nový chodník u základní školy a opraven stávající panelový chodník. Nový chodník bude od ZŠ k autobusové zastávce po obou stranách silnice III. třídy č. 3036 Červený Kostelec – Kramolna. Na pravé straně bude pokračovat opravou stávajícího chodníku, který končí u křižovatky s místní komunikací u čerpací stanice kanalizace p.p.č. 213/2. Stavba je prováděna dle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma JOSTA s.r.o., Koubovka 897, 549 41 Červený Kostelec - Ing. Radislav Tér. K nahlédnutí jsou přiloženy koordinační situace. 

Chodníky budou vydlážděny ze zámkové dlažby v šířce 1,5 m až 2,3 m. Délka chodníku na levé straně bude cca 70 m a na pravé straně cca 330 m.

 Stavbu nového chodníku podpořil Královéhradecký kraj dotací ve výši 574.000,- Kč

Březen 2022, odbor rozvoje města

 

 

Odkaz na mapový portál ...