BIOODPAD

BIOODPAD

Svoz bioodpadů z domácností

Nevíte kam s trávou, listím, plevelem...?

Rozšíření svozů bioodpadů z domácností od roku 2023
 
Od roku 2023 došlo v Červeném Kostelci k rozšíření svozů nádob o objemu 240 l na bioodpad přímo z domácností na celoroční svoz. Termíny svozů pro rok 2023 jsou uvedeny v rozpisu svozů (svozovém kalendáři odpadů) a také jsou zveřejněny v lednovém čísle Červenokosteleckého zpravodaje.

Změna ve vývozu popelnic na biodpad:
Občané, kteří měli v roce 2022 sjednaný svoz bioodpadů z domácností se svozovou společností TRANSPORT Trutnov (týká se to 33 občanů), od roku 2023 tento svoz svozové společnosti již neplatí. Uvedeným občanům svozy nádob na bioodpad jsou i nadále zachovány. Město od svozové společnosti převzalo údaje o těchto občanech. Náklady svozové společnosti spojené s těmito svozy nově hradí město.

Noví zájemci:

Pro nové zájemce o svoz nádoby na bioodpad o objemu 240 l v domácnostech platí výše uvedené. Aby vám vaši nádobu svozová společnost pravidelně podle svozového kalendáře svážela, je nutné se přihlásit k těmto svozům na podatelně Městského úřadu Červený Kostelec, a to vyplněním přihlášky, která se nachází pod článkem.

Na nádobu na bioodpad o objemu 240 l je nutné nalepit příslušnou známku, aby vám svozová společnost svoz prováděla. Tyto známky lze získat na pokladně městského úřadu. Známky jsou k dispozici nejdříve 15 dní po přihlášení se ke svozům této nádoby.
Známky mají trvalou platnost a není tedy nutné si pro nový rok pořizovat novou známku.

Nádobu 240 l na bioodpad z domácnosti, po řádném přihlášení na Městském úřadě v Červeném Kostelci, možno po předchozí dohodě vyzvednout na odboru místního hospodářství v Sadové ul., případně si občan může nádobu pořídit vlastní.

Do nádob na bioodpad patří:

Z domácností – jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajec a ořechů, slupky z citrusových plodů, zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad včetně filtrů, čajový odpad, čajové sáčky.

Ze zahrady – tráva, listí, plevel, košťály, seno, sláma, podestýlka, hobliny, piliny, popel ze dřeva, slabé větvičky.

Do nádob na bioodpad nepatří:

 Papír, plasty, sklo, kovy, textil, léky, barviva, saponáty, pleny, čisticí prostředky, baterie, minerální oleje, silné větve, obvazy, živočišné zbytky (maso, kosti, kůže, omáčky, polévky), tetrapak, exkrementy zvířat, uhynulá zvířata, pytlíky z vysavače, vlna, a jiné.