Oprava havarijního stavu kanalizace v ul. 17. listopadu v Červeném Kostelci

V době od 6. 6. 2022 do 7. 7. 2022 se uskuteční oprava kanalizace v ulici 17. listopadu. Jednotné kanalizační zařízení (sbírá dešťovou i splaškovou kanalizaci) po desetiletích provozu již nutně potřebuje celkovou rekonstrukci.

V betonovém potrubí se začaly objevovat trhliny, docházelo v k propadlinám v chodníku, které následně ohrožovaly i bezpečnost chodců. Oprava zahrnuje rekonstrukci padesátimetrového úseku od budovy SPŠ Otty Wichterleho k budově České pošty, s. p.. Jedná se o akci, která přinese některá omezení a dotkne se především chodců. Proto prosíme o pochopení a ohleduplnost v souvislosti s obtížemi, které tato rekonstrukce přinese. Bohužel kanalizace je pro každou samosprávu nevděčnou investicí, která i přes vysoké náklady není vidět. Většina z nás bere funkční kanalizaci jako samozřejmost, o které v podstatě nevíme. Ovšem jen do chvíle, kdy se kus zbortí nebo ucpe. Na tuto mimořádnou opravu rada města uvolnila částku 478 900, - Kč. Výsledkem opravy bude funkční kanalizace s dlouhodobou životností a opravený, bezpečný chodník.

Odbor majetkový